راهنما

براساس میزان ساعت، مسافت، تعداد مرسوله های جابجا شده در شبکه (البته حجم و وزن مرسوله ها هم میتونه موثر باشه) امتیاز و اسکور کسب میشه و به همین میزان هم میشه خدمات دریافت کرد و بیشتر از اون هزینه پرداخت بشه

بستری هم برای نقل و انتقال اسکورهای کسب شده ی افراد بوجود میاد